Islamlessen

Zondag 2 oktober 2016 begint binnen stichting as-Soennah een nieuw studietraject. Met dit traject willen wij voorzien in de behoefte van moslims die op zoek zijn naar gefundeerde kennis over hun geloof. De student zal, met de Wil van Allah, aan het einde van het traject in staat zijn om zijn geloof correct te begrijpen en toe te passen.

In het eerste leerjaar ligt de nadruk op vakken die betrekking hebben op de Islamitische geloofsleer en regels die moslims nodig hebben in hun dagelijkse leven. Een belangrijke kanttekening die wij hierbij plaatsen is dat het traject alleen voor broeders bedoeld is en weinig plaatsen ter beschikking stelt.

Programma
Het programma voor dit schooljaar (1ste jaar) ziet er als volgt uit:

Dag Tijdstip Vak Docent
Zondag 10:30-11:30 Fiqh Mohammed Akbulut
11:30-12:30 cAqiedah Aboe Raihana
13:00-14:00 Hadieth Imad El Idrissi

Kosten

  • Het lesgeld bedraagt €100,- per schooljaar. Dit bedrag wordt vooraf voldaan.
  • Als de student - door eigen toedoen - uitgesloten wordt van de lessen, ontvangt hij het betaalde bedrag niet terug.
  • Als de student wil stoppen met de lessen, dan dient hij dit tijdig aan te geven. Het door hem betaalde bedrag wordt niet teruggegeven.

Extra informatie

  • Alle vakken worden gedoceerd in het Nederlands.
  • Studenten moeten 16 jaar of ouder zijn.
  • Voor de lessen geldt een aanwezigheidsplicht. Dit houdt in dat de student verplicht is om elke les bij te wonen. Indien de student zonder afmelding wegblijft, dan zal hij hierop gewezen worden. Bij herhaling volgt een officiële waarschuwing. Doet dit zich drie keer voor, dan wordt de student de toegang tot les definitief ontzegd.

Het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.