Online lessen

Vanaf dit schooljaar wordt jou de mogelijkheid geboden om vanuit je vertrouwde thuisomgeving kennis te vergaren over je geloof. Binnen een digitale omgeving worden de lessen, readers en toetsen aangeboden, waarmee je aan de gang kunt gaan. Ook kun je vanuit je thuisomgeving rekenen op de benodigde begeleiding van enkele docenten en ben je voortaan zelf in staat om invulling te geven aan je lestijden en het aantal uur dat je zou willen investeren. Tot slot wordt er rekening gehouden met de vrije tijd van de student door hem of haar voldoende tijd en ruimte te bieden de module volledig te doorlopen. De duur voor het afronden van elke module is daarom vastgesteld op drie maanden.

Beschikbare modules (Klik op een module voor meer details)

Arabisch leren

Deze taalmodule bestaat uit twee niveaus en maakt de student bekend met de basisbeginselen van de Arabische taal. In het eerste niveau ligt de focus geheel op het leren van het Arabisch alfabet. Zo leert men de letters uit te spreken en wordt men gewezen op de schrijfwijze hiervan. Aan de hand van de lesstof en de vele opdrachten zet de student hiermee officieel zijn eerste stappen in de Arabische taal.
De zaken die hierbij onder andere aan de orde komen zijn:

  • Het Arabisch alfabet.
  • De letters en hun schrijfvormen
  • Bijzondere karakters.

Het tweede niveau gaat een stap verder waarbij de student meerdere taalregels onderwezen krijgt. Hierbij wordt de student geacht om enigszins te kunnen lezen en wordt hij zodoende meegenomen in een stukje diepgang. Ook leert de student een groot aantal nieuwe woorden die voor hem uiteindelijk dienen als verbreding van zijn vocabulaire. Dit niveau bestaat onder andere uit de volgende onderdelen:

  • Werkwoorden.
  • Verschillende categorieën voornaamwoorden.
  • Vervoegingen.
  • Tijdsvormen.
  • Cijfers.
  • Klokkijken.

Basiskennis Islam 1

Deze module biedt de moslim de belangrijkste handvaten met betrekking tot zijn geloof. Zo wordt de student in deze module aan de hand van verschillende vakken de fundamentele kennis meegegeven over het geloof waar iedere moslim van op de hoogte dient te zijn. Kortom, de eerste stap voor degene die het pad van kennis wil inslaan.

Vakkenaanbod

De uitleg van de zuilen van Islam en Iemaan: De vijf zuilen van de Islam en de zes zuilen van al-Iemaan worden op een beknopte wijze uitgelegd. Hierin wordt onder andere beschreven wat het geloven in Allah inhoudt, het geloven in de Profeten betekent en hoe het geloven in de voorbeschikking zich uit. Ook wordt er ingegaan op de verschillende zuilen van de Islam, zoals de betekenis van de geloofsbelijdenis, het vasten in de Ramadan en de bedevaart.

Fiqh (Islamitische jurisprudentie): De eerste tweede hoofdstukken die terug te vinden zijn in de boeken van al-Fiqh, namelijk Taharaa (Reiniging) en het gebed, zullen in deze module uitgelegd worden. Hierbij leert de student de belangrijkste regelgevingen waar hij dagelijks mee te maken heeft.

Hadieth (Overleveringen): Aan de hand van de bekende 40 overleveringen van Imam an-Nawawie wordt een grondige blik geworpen op een aantal overleveringen die vol zitten met wijsheden, gedragscodes, etiketten en omgangsnormen. Vanwege de omvang van het werk worden in deze module de eerste 21 overleveringen behandeld.

Basiskennis Islam 2

Deze module dient als vervolg op de module Basiskennis Islam 1. Hierbij worden dezelfde vakken gedoceerd, waarbij er sprake is van meer diepgang en de verschillende vakken vanuit andere invalshoeken en hoofdstukken worden benaderd. Heb jij Basiskennis Islam 1 gevolgd, of beheers jij deze stof al? Dan is dit de ideale module voor jou!Vakkenaanbod

Tawheed (Monotheïsme): Hetgeen dat tijdens de lessen “De drie fundamenten” is behandeld zal in deze module met enige diepgang extra belicht worden. Ook zullen hierbij vele zaken aan bod komen die in de vorige module niet zijn behandeld. Voor de uitleg van deze lessen wordt gebruik gemaakt van een beknopte samenvatting van het boek Kitaab ut-Tawhied van Sheikh Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan.

Fiqh (Islamitische jurisprudentie): Na de hoofdstukken Taharaa (Reiniging) en het gebed volgt het hoofdstuk Zakaat. De belangrijkste kwesties met betrekking tot het afdragen van Zakaat zullen behandeld worden aan de hand van een samengestelde reader.

Hadieth (Overleveringen): Aan de hand van de bekende 40 overleveringen van Imam an-Nawawie wordt een grondige blik geworpen op een aantal overleveringen die vol zitten met wijsheden, gedragscodes, etiketten en omgangsnormen. In deze module worden de resterende 21 overleveringen behandeld.


Prijzen

Beschikbare modules Basiskennis Islam 1 *Basiskennis Islam 2 (vervolg) Basiskennis Islam 2 Basiskennis Islam 1 en 2 Arabisch leren
Ik ben een Dacwahdrager €35,- €25,- €30,- €50,- €35,-
Ik ben geen Dacwahdrager €50,- €40,- €45,- €80,- €50,-

* Dit geldt slechts voor degenen die eerder Basiskennis Islam 1 hebben gevolgd.1. Ben je een Dacwahdrager?2. Voor welke module wil jij je aanmelden?

Let op! Na het betalen van het lesgeld dien je terug te gaan naar de website, zodat de betaling verwerkt kan worden.